เข้าร่วมอบรมโครงการ intensive video editing & media production workshop


วันที่ 22 ธันวาคม 2562

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมโครงการ intensive video editing
& media production workshop ณ ห้องinnovation club by gsb
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#การใช้แอพพลิเคชั่นตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ

#ใช้งานบ่อยทำเป็นเร็วได้งานไปใช้ทันที