ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช เรื่องแนวทางการตั้งโรงงานรับอบแห้ง


วันที่ 16 มกราคม 2563
นายจตุพงษ์ แจ้งมุข วิศวกรชำนาญการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช
เรื่องแนวทางการตั้งโรงงานรับอบแห้ง
ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก