ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช เรื่องแนวทางการทำสินเชื่อ การผ่อนเครื่องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


วันที่ 16 มกราคม 2563

นายสมเกียรติ อินทอำภา หัวหน้าหน่วยอำเภอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิช

เรื่องแนวทางการทำสินเชื่อ การผ่อนเครื่องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก