เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคเหนือตอนล่าง


วันที่ 16 เมษายน 2563
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคเหนือตอนล่าง ประชุมผ่าน https://zoom.us/