ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทผู้ประกอบการ คือนางเอมอร ดีรัศมี กิจการBam Bua /แบมบัว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคิดต้นทุนต่างๆของผลิตภัณฑ์


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์จิรศิต อินทร อาจารย์ประจำสาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ Pre Incubatee ประเภทผู้ประกอบการ คือนางเอมอร ดีรัศมี กิจการBam Bua /แบมบัว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการคิดต้นทุนต่างๆของผลิตภัณฑ์