ให้คำปรึกษา นายปฏิพัทธ์ หมีคุ้ม เจ้าของกิจการตาลนัวร์ แซ่บเวอร์ เรื่อง การขาย การตลาด และการบริการจัดการธุรกิจ


วันที่ 30 มีนาคม 2564
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้คำปรึกษา นายปฏิพัทธ์ หมีคุ้ม เจ้าของกิจการตาลนัวร์ แซ่บเวอร์ เรื่อง การขาย การตลาด และการบริการจัดการธุรกิจ ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม