ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.พิบูลสงคราม เปิดรับสมัคร…ผู้ประกอบการSMEs, Startup, Smart farmer ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ที่มีความสนใจทำธุรกิจ หรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ(รอบ 1) ประจำปี 2563


แอดมินมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์
….
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.พิบูลสงคราม เปิดรับสมัคร…ผู้ประกอบการSMEs, Startup, Smart farmer ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ที่มีความสนใจทำธุรกิจ หรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ(รอบ 1) ประจำปี 2563

คุณสมบัติ
– มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
– มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
– มีความต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้จากงานวิจัย

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
– ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
– บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การพัฒนากระบวนการผลิต
– การพัฒนาผู้ประกอบการ
– การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
– การออกตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม

ช่องทางการสมัคร
โทรศัพท์ 055-267254
FB: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.