ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ spin off companies ประเภทนักศึกษาที่จบไม่เกิน 5 ปี คือ นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีโฟร์ ซี.อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องเทคนิคบริหารจัดการ cash flow ของบริษัท


อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ spin off companies ประเภทนักศึกษาที่จบไม่เกิน 5 ปี คือ นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีโฟร์ ซี.อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องเทคนิคบริหารจัดการ cash flow ของบริษัท