ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. ได้พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์​


วันที่ 6​ มีนาคม​ 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้พาผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ”แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์​/กลุ่ม​ลูกค้า​เป้าหมาย(Ideation/Target Segment)​ ภายใต้โครงการ” กิจกรรมการสร้างความพร้อมขั้นต้นสำหรับผู้ประกอบการ​ (Pre-Incubation)

โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ศักดิพล​ เจือศรีกุล​ ผู้อำนวยการ​IDE​ Center​ มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย
เป็นวิทยากร​ในกิจกรรมดังกล่าว
โดยมี​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ นายแพทย์​ยุทธ​พงศ์​ พุทธรักษา​ ผู้​ช่วย​อธิการบดี​ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม

กิจกรรมครั้งนี้​ จัดขึ้น​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​3​ อาคารเพราพิลาส​ มหาวิทยาลัย​นเรศวร