ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน คำหล้า ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ภาพบรรยากาศผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน คำหล้า ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก