โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาชมรมนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาศักภาพของสมาชิกผู้ประกอบการนักศึกษา


ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่

เพื่อพัฒนาชมรมนักศึกษาให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาศักภาพของสมาชิกผู้ประกอบการนักศึกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.30น.

ณ บริษัท ฟลอร่า แคร์ จำกัด ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์