ผู้ประกอบการลักศมีร่าเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างSMEsประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น(Business Matching)


ผู้ประกอบการลักศมีร่าเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างSMEsประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น(Business Matching)

ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok กรุงเทพมหานครวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.