การแก้ไขปัญหาความร้อน ของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดระยะไกลของผู้ประกอบการ


วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้คำปรึกษานางสาวกิ่งกานต์ พันธุวานิช
ผู้บริหาร บริษัท อี โฟร์ ซี. อินโนเวชั่น
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความร้อน
ของเครื่องอบแห้งอินฟราเรดระยะไกลของผู้ประกอบการ