ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคล


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้คำปรึกษา นายนิรันดร์ ปันทะนันท์ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคล

ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม