ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563


📣📣ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
💢อบรม 100 ราย และคัดเลือกเข้าพัฒนาต่อในเชิงลึก 10 ราย
*1.พัฒนามาตรฐานการผลิต(ผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาสถานที่ผลิต)
2.บรรจุภัณฑ์
3.เครื่องหมายการค้า

พื้นที่ : ภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มเป้าหมาย : (1)กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม (2)กลุ่มหัตถกรรม (3)กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (4)กลุ่มบริการ/การท่องเที่ยว

☎️สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร 0-5596-8632 และ0-5596-8783
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 0-5526-7254
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 0-5688-2359
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 0-5541-2233
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 097-331-3543

📋สมัครผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/3eAq8fC