ประกาศรับสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ประกาศรับสมัคร

เพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** รับสมัคร 5 อัตรา ค่าตอบแทน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท (1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63)

พื้นที่จ้างงาน พิษณุโลก

 

* คุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้ารับการสมัคร

1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ที่มีงานทำในระหว่างสัญญาจ้าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

3. ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกิน” หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ

ที่รัฐบาลช่วยเหลือ

 

** รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิ.ย.63

26 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

29 มิ.ย. 63 สัมภาษณ์

30 มิ.ย.. 63 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

1 ก.ค. 63 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 055- 267254