ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)