ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากิจการแชมพูมะกรูดพิลาวัณย์ ในหัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรองเป็นผู้ประกอบการ Start up


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นางสาวณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากิจการแชมพูมะกรูดพิลาวัณย์ ในหัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรองเป็นผู้ประกอบการ Start up ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการกิจการแชมพูพิลาวัณย์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์