ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากิจการไร่ชนณลักษณ์ในหัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรองเป็นผู้ประกอบการ Start up


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากิจการไร่ชนณลักษณ์​ ในหัวเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรองเป็นผู้ประกอบการ Start up ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการกิจการไร่ชนณลักษณ์​ ต.บ้านน้อยซุ้มชี้เหล็ก อ.เนินมะปราง​ จ.พิษณุโลก