ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการ คือคุณรัชนก อุปถัมถ์ กิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดชานนท์ฟู้ด2019


อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการ คือคุณรัชนก อุปถัมถ์ กิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดชานนท์ฟู้ด2019 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ณ สถานประกอบการชานนท์ฟู้ด2019 อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก